In gesprek met de gemeente

De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven. Er zijn verschillende soorten ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verzorging aan huis, aanpassingen aan uw huis of een scootmobiel. Of iemand ondersteuning krijgt van de gemeente, verschilt per situatie.

Gaat het om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, respijtzorg of beschermd wonen? Neem contact op met Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.

Voor woningaanpassing en vervoersvoorziening neemt u contact op met de gemeente.

Het contact met de gemeente gaat daarna als volgt:

 • U meldt zich bij de gemeente voor een gesprek over ondersteuning. Dat gesprek noemen we het keukentafelgesprek. Lees meer over het keukentafelgesprek op Zo zorg ik.
 • Samen bespreekt u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen en welke voorzieningen er voor u in de buurt zijn.
 • De gemeente besluit eerst of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft.
 • Daarna beslist de gemeente welke ondersteuning u krijgt.

Hoe pakken we samen uw hulpvraag op?

U mag altijd een vriend of een familielid meenemen naar het gesprek met de gemeente. Is dat niet mogelijk? Vraag om gratis cliëntondersteuning.

Gemeente 's-Hertogenbosch - Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en wil meedoen in de maatschappij. 

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

Zo zorg ik - het keukentafelgesprek


Heeft u recht op hulp van de gemeente? Dan krijgt u meestal een Wmo-voorziening. Die is bedoeld om te zorgen dat u langer thuis kunt blijven wonen. En dat u de dagelijkse dingen kunt blijven doen. Een Wmo-voorziening kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:

 • een woonvoorziening: zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding
 • een vervoersvoorziening: zoals een scootmobiel, rolstoel of taxivervoer
 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding en dagbesteding
 • kortdurend verblijf

Een Wmo-voorziening is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening:

 • Een algemene voorziening is voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst.
 • Een maatwerkvoorziening is een voorziening speciaal voor u. De voorziening wordt dan op uw situatie afgestemd. Bijvoorbeeld een aanpassing in uw woning.

Sommige voorzieningen zijn eenmalig. Andere voorzieningen zijn tijdelijk. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie.

Gaat het om Wmo-begeleiding en dagbesteding, huishoudelijke hulp? Neem contact op met Koo.

Gaat het om aanpassingen aan uw woning en andere Wmo-voorzieningen? Bel dan met de gemeente en vraag naar de Wmo-infolijn.


Een algemene voorziening is hulp waarvoor u geen advies van de gemeente nodig heeft. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld:

 • maaltijdservice
 • boodschappendienst
 • hulp van een vrijwilliger
 • (ondersteuning voor) mantelzorg

Misschien moet u een bijdrage betalen voor deze voorzieningen. Vraag ernaar bij de gemeente.

Neem contact op met Koo voor meer informatie. Samen met u bekijken ze welke hulp u nodig heeft en waar u die hulp vindt.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Openingstijden: maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur.

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie vindt u op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Door en Voor, Stichting

Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘Door en Voor’ mensen. Ze bieden kansen aan mensen die psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen ervaren en opnieuw de eigen regie willen terugnemen.

In elk mens is kennis en ervaring aanwezig. Het vrijwilligerswerk bij Door & Voor is een middel om jezelf te ontwikkelen. Cursussen, workshops en individuele coaching ondersteunen u hierbij. Het vrijwilligerswerk is daarin de werk/leerplaats.

Coördinatoren: Ivonne Berkers en Anya van Paemel.

Bezoekadres
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

E-mailadres
info@doorenvoor.nl

Farent

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.farent.nl

E-mailadres
info@farent.nl

Telefoonnummer
088 023 75 00

MEE De Meent Groep - onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan alle inwoners van gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij is MEE gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een beperking. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring, kennen de mogelijkheden en wet- en regelgeving. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving. Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden.

Bezoekadres
Rietbeemdenborch 6
5241 LG Rosmalen

Telefoonnummer
088 465 35 55

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630


Geef veranderingen altijd door aan de gemeente. Bijvoorbeeld een nieuw adres of een verandering van het aantal mensen waarmee u samenwoont. Maar ook als uw gezondheid beter of slechter is geworden. Of als u andere hulp nodig heeft.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Openingstijden: maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur.

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55


Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Op de website Over palliatieve zorg ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Bijvoorbeeld VPTZ.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg regio 's-Hertogenbosch

VPTZ biedt vrijwillige palliatieve en terminale zorg thuis en in zorginstellingen. De opgeleide vrijwilligers ondersteunen de zieke en naasten met de zorg tijdens de laatste levensfase. Dit kan overdag, 's avonds of een aantal nachten in de week. Doordat de vrijwilligers de zorg tijdelijk overnemen, kunnen de naasten even tot rust komen.

De hulp van VPTZ is geen vervanging van professionele zorg (bijvoorbeeld thuiszorg), maar een aanvulling hierop.

Bezoekadres
Repelweg 8
5261 SM Vught

Telefoonnummer
085 002 53 10

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Website
www.nvve.nl

Telefoonnummer
020 62 00 690

Over palliatieve zorg

Rijksoverheid - palliatieve zorg