Psychische klachten

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Op de website van het Regionaal Trainingscentrum staan verschillende traingen en cursussen. Zoals een cursus tegen slapeloosheid.

Bent u gespannen of somber door de coronacrisis? Kijk op de website van de Rijksoverheid voor tips en waar u terecht kunt voor hulp.

Bent u op zoek naar iemand om samen mee te sporten? Kijk op de websites van Sportpartner of Jouwbeweegmaatje. Of neem contact op met de buurtsportcoach.
Sportverenigingen en activiteiten bij u in de buurt vindt u op 'S-PORT.

Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo of praat erover met uw huisarts.

Huisartsen

Regionaal Trainingscentrum

Gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
's Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Telefoonnummer
088 36 86 890

S-PORT

Overzicht van het sport- en beweegaanbod in de gemeente 's-Hertogenbosch. 

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

S-PORT - buurtsportcoach

Overzicht van het sport- en beweegaanbod in de gemeente 's-Hertogenbosch. 

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

Arboportaal - Werkdruk

Jouw BeweegMaatje

Vul uw woonplaats in om een beweegmaatje te zoeken.

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND - stress

Rijksoverheid - somber of gespannen door het coronavirus

RIVM - Steunpunt coronazorgen

Sport.nl - sportwijzer

Sportpartner


Voelt u zich regelmatig depressief, oververmoeid of angstig? Praat erover met uw partner, familie, vrienden of een vrijwilliger van Stichting Buddyhulp. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Contact met lotgenoten kan u ook helpen. Informeer bij het Regionaal Trainingscentrum of het Steunpunt Zelfhulp welke cursussen en zelfhulpgroepen er zijn. Of vraag de huisarts om een gesprek met de praktijkondersteuner (POH). Wilt u een gesprek met een maatschappelijk werker? Neem dan contact op met Koo.

Neem contact op met MIND Korrelatie voor anonieme en professionele hulp. U kunt MIND Korrelatie ook via Whatsapp vragen stellen over psychische klachten. Online informatie en behandelingen vindt u op Kleur je leven, Mentaal Vitaal, Interapy en Omgaan met depressie.

Wilt u gelijk met iemand praten? U kunt 24 uur per dag bellen met De Luisterlijn.

Hebben uw psychische klachten te maken met uw seksuele geaardheid of genderidentiteit? Neem dan contact op met Het Roze Huis.

Het Roze Huis 's-Hertogenbosch

Het Roze Huis 's-Hertogenbosch is door, voor en met holebi's en transgenders opgezet.
Deze stichting heeft als doel de emancipatie van de HLBTIQ+ gemeenschap te bevorderen.

Alleen te bezoeken op afspraak.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ 's-Hertogenbosch

Postadres
Thorbeckeplantsoen 51 (secretariaat)

Telefoonnummer
06 27 22 48 03

Huisartsen

Regionaal Trainingscentrum

Gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
's Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Telefoonnummer
088 36 86 890

Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio Den Bosch

Bij het Steunpunt Zelfhulp komen meer dan 40 zelfhulpgroepen bijeen. Een zelfhulpgroep wordt gevormd door kwetsbare individuen die een vergelijkbare problematiek delen (lotgenoten). Door deelname aan een zelfhulpgroep, komen deelnemers sterker in hun schoenen te staan. Dit gebeurt o.a. omdat zij van anderen leren hoe om te gaan met problemen, zij vinden een luisterend oor, deelnemers stimuleren elkaar. De problematieken zijn zeer divers; geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingszorg, sociale thema’s.

Deelname aan zelfhulpgroepen gebeurt op vrijwillige basis, is anoniem en gratis.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 623 72 63

Stichting Buddyhulp

Stichting Buddyhulp koppelt betrokken vrijwillige buddy’s aan mensen die dat even nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die ernstig ziek zijn en (eenzame) ouderen. Maar ook mensen die, om wat voor reden dan ook, een tijdje buiten de samenleving kwamen te staan. Zoals ex-psychiatrische patiënten.

De vrijwillige buddy’s bepalen samen met de cliënt een realistisch doel, dat binnen een periode van een jaar kan worden bereikt.

Bezoekadres
Zuidwal 34
5211 JE s-Hertogenbosch

E-mailadres
info@buddyhulp.nl

Telefoonnummer
06 27 06 87 44

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Hey het is oké

Interapy

Website
www.interapy.nl

Kleur je leven

Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl


Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

Of neem contact op met het Crisis- en Interventieteam. U kunt ze 24 uur per dag bellen.

Farent Crisis- en Interventie Team (CIT)

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
088 023 75 00

Huisartsen

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl

Telefoonnummer
0800 0113


Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Labyrint in Perspectief vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Op de website van het Regionaal Trainingscentrum staan verschillende traingen en cursussen. Zoals de cursus Familieleden en betrokkenen van mensen die lijden aan een psychische aandoening.

Bij het Steunpunt Zelfhulp zijn verschillende groepen actief voor naasten van personen met psychische problemen.

Wilt u snel iemand spreken? Neem contact op met het Crisis- en Interventieteam. U kunt ze 24 uur per dag bellen.