Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden geven aan een naaste. Vrijwillig en onbetaald. Mantelzorgers verlenen zorg aan mensen met een beperking in hun familie, huishouden of sociale netwerk. Die beperking kan fysiek, verstandelijk of (sociaal-)psychisch zijn. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de gebruikelijke hulp van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten.
Hier vindt u advies en hulp voor mantelzorgers.

Mantelzorg Farent biedt individuele ondersteuning door mantelzorgconsulenten. Deze mantelzorgconsulenten maken deel uit van het Buurtteam in de wijk en helpen mantelzorgers op weg met alle vragen. Als mantelzorger kunt u in aanmerking komen voor onder andere tuinonderhoud en de digitale bezoekersregeling parkeren. Meer weten over mantelzorg? kijk op de website voor meer informatie. Mantelzorg Farent organiseert ook trainingen en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten.

Ben je een jonge mantelzorger? Meld je aan bij Vanzelfsprekend?! Of ga langs bij het spreekuur van Dropzone. Heeft je vader of moeder een verslaving of een psychisch probleem? Kijk op de website van Kopstoring, of sluit aan bij een praatgroep van Ypse. Je kunt ook altijd bellen met de Kindertelefoon.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Op de website van MantelzorgNL staat veel informatie over mantelzorg. U kunt MantelzorgNL ook bellen als u vragen heeft of uw verhaal kwijt wilt.

Elke mantelzorger heeft een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Meer informatie hierover leest u op de website van MantelzorgNL.

Bent u op zoek naar informatie en advies voor mantelzorgers van mensen met dementie? Kijk dan op de websites DementieOnline of Dementie.nl.

Zorgt uw kind voor u? Op Kop Op Ouders vindt u informatie en tips.

Kijk ook eens op de website van Netwerk Informele Ondersteuning. Hier vindt u een overzicht van alle organisaties die vrijwillige hulp en informele ondersteuning bieden.

Dementie.nl

Dementie.nl is er voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Je vindt hier tips, informatie en ervaringsverhalen. Waar wil jij meer over weten? De website helpt bij het vinden van het antwoord. Deze site is een initiatief van Alzheimer Nederland.

Website
www.dementie.nl

E-mailadres
info@dementie.nl

Telefoonnummer
033 3032502

Dropzone

Iedere maandag Dropzone-spreekuur 15.30 - 18.30 uur

Bij Dropzone kunnen jongeren (12-23 jaar) terecht die behoefte hebben een luisterend oor en advies hoe het best te handelen in een bepaalde situatie. Soms is dat leiden naar de juiste hulp, zodat de jongere niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De thema’s kunnen uiteenlopend zijn: eenzaamheid, pesten, eetproblemen, schulden, zorgen om iemand, mantelzorg, schoolprestaties, scheiding ouders, huiselijk geweld, gezondheid, relaties, etc.

Instagram: @powerup073

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00

NIO 's-Hertogenbosch

NIO - Netwerk Informele Ondersteuning - is een netwerk/samenwerkingsverband voor en door aangesloten lokale vrijwilligersorganisaties en initiatieven voor informele zorg en ondersteuning voor stad- en regiogenoten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
Voor iedereen die dat nodig heeft moet er zorg en ondersteuning zijn, zoveel mogelijk afgestemd op persoonlijke kansen en omstandigheden.

Postadres
Vincent van Goghlaan 43

Vanzelfsprekend!? Platform voor jonge mantelzorgers

Vanzelfsprekend!? is een jong en dynamisch platform in de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een breed aanbod voor jonge mantelzorgers. 1 op de 4 jongeren groeit op met zorg voor een ziek gezinslid. Een team van professionals en vrijwilligers (JMZ-experts; zij zijn zelf ook jonge mantelzorger) bepalen de koers, vorm en inhoud.

Vanzelfsprekend!? zorgt voor herkenning en erkenning bij jonge mantelzorgers en creëert meer bewustwording in hun (sociale) netwerk. Door ontmoeting, ontspanning en ondersteuning verbinden we jonge mantelzorgers aan elkaar en aan professionele netwerken.

Bezoekadres
Burgemeester Loeffplein 70 D
5211 RX s-Hertogenbosch

Postadres
Memlinckplein 15

Telefoonnummer
06 47 48 75 49

Ypse

Ypse Generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie, heeft tot doelstelling om mensen met allerlei psychische klachten te behandelen en te begeleiden. De afdeling generalistische Basis GGZ behandelt zowel volwassenen als jeugdigen met lichte tot matig ernstige psychische klachten in de vorm van individuele behandeltrajecten.

Ypse preventie biedt voor alle leeftijdsgroepen diverse (online) trainingen, cursussen en lotgenotencontact in groepsverband.
Zoals KOPP/KOV cursussen (voor Kinderen van Ouders met Psychische problemen / verslavingsproblemen), depressiepreventie, lotgenotengroepen voor familieleden en naasten van mensen met psychische problemen, begeleiding in het rouwproces en sociale vaardigheidstrainingen.
Deelname is kosteloos en er wordt geen dossier aangelegd. De cursussen vinden op diverse locaties plaats. Verwijzing vanuit de huisarts is voor preventieactiviteiten niet nodig. Zie voor het volledige preventie aanbod het kopje ‘preventie’ op de website van Ypse.

Bezoekadres
Kooikersweg 203E
5223 KE s-Hertogenbosch

Website
www.ypse.nl

E-mailadres
info@ypse.nl

Telefoonnummer
073 220 00 44

DementieOnline

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Kop Op Ouders

Kopstoring

MantelzorgNL

Telefoonnummer
030 760 60 55

MantelzorgNL - aansprakelijkheidsverzekering


Vraag hulp aan familie, vrienden of een vrijwilliger. De gratis app Fello kan helpen de zorg met elkaar af te stemmen. Dit is een gedeelde agenda waarmee u samen de zorg regelt.

Of maak gebruik van respijtzorg. Bij respijtzorg neemt iemand de mantelzorg tijdelijk van u over. Respijtzorg kan af en toe of op vaste momenten. Er zijn verschillende vormen:

  • iemand kan bij de persoon voor wie u zorgt langskomen
  • de persoon die u verzorgt kan naar een dagbesteding of logeeradres

Uw vervanger kan een vrijwilliger of een professional zijn. Dat hangt af van de zorg die nodig is.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg. Kijk op de website van de zorgkantoren. Wilt u respijtzorg aanvragen vanuit de Wmo? Neem contact op met Koo. Met een verwijzing kunt u terecht bij Mantelaar. Neem contact op voor advies, begeleiding, dagbesteding of respijtzorg.

Misschien komt u in aanmerking voor hulp van Handen-in-Huis. Kijk op de website hoe dat werkt.

De vrijwilligers van VPTZ ondersteunen zieken en naasten met de zorg tijdens de laatste levensfase.

Wilt u meer weten over hulp bij mantelzorg? Neem contact op met Farent.

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00

Mantelaar - respijtzorg

Postadres
Wibautstraat 137D

E-mailadres
info@mantelaar.nl

Telefoonnummer
085 064 30 30

VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg regio 's-Hertogenbosch

VPTZ biedt vrijwillige palliatieve en terminale zorg thuis en in zorginstellingen. De opgeleide vrijwilligers ondersteunen de zieke en naasten met de zorg tijdens de laatste levensfase. Dit kan overdag, 's avonds of een aantal nachten in de week. Doordat de vrijwilligers de zorg tijdelijk overnemen, kunnen de naasten even tot rust komen.

De hulp van VPTZ is geen vervanging van professionele zorg (bijvoorbeeld thuiszorg), maar een aanvulling hierop.

Bezoekadres
Repelweg 8
5261 SM Vught

Telefoonnummer
085 002 53 10

Fello

Website
www.fello.com

Handen in Huis

Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur, vrijdag 09.00 - 14.00 uur.

Postadres
Postbus 110
3980 CC Bunnik

E-mailadres
info@handeninhuis.nl

Telefoonnummer
030 659 09 70

Zorgkantoren

Overzicht van zorgkantoren.


Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte.

Op de website van MantelzorgNL leest u alles over mantelzorgwoningen.

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of uw verbouwt uw garage. Vraag de gemeente naar de regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

Houdt de mantelzorg op? Dan mag de mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer weghalen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Farent.

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00

MantelzorgNL - mantelzorgwoning


De gemeente 's-Hertogenbosch beloont mantelzorgers met de mantelzorgwaardering. Dat is een bedrag van € 50 dat een mantelzorger ieder jaar kan krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van Farent.

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00


Mantelzorg kan intensief zijn. Daarom is er voor mantelzorgers respijtzorg. Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger over. Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een ander langer volhouden.

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals respijtzorg via Mantelzorg Farent.
Farent heeft bijvoorbeeld huiskamers. Een huiskamer is een dagopvang voor ouderen. Vrijwilligers doen de begeleiding. Het doel van de huiskamers is om ouderen een leuke dag buitenshuis te bieden en om mantelzorgers te ontlasten.

Farent biedt ook Vrijwilliger Thuishulp. Hier kunnen mantelzorgers de hulp inschakelen van zorgvrijwilligers. Ze bieden praktische hulp en ondersteuning aan buurtbewoners die zelfstandig wonen. Ook is er de mogelijkheid tot hulp bij tuinonderhoud.

Wilt u meer weten over respijtzorg? Neem contact op met Farent Mantelzorg.

Ouders die mantelzorger zijn van hun kind kunnen niet zomaar hun buurmeisje vragen om op te komen passen. Zorgoppas levert een passende oppas voor ouders met zorgbehoevende kinderen. Bijvoorbeeld voor kinderen met gedragsproblemen, autisme, een ontwikkelingsachterstand, een beperking of een chronische ziekte. Kijk voor meer informatie op de website van Zorgoppas.

Daarnaast is er respijtzorg mogelijk via de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bel daarvoor met Koo.

Dagbesteding kan helpen om invulling te geven aan de dag van degene die mantelzorg ontvangt. Ook kan het de mantelzorger ontlasten. Dagbesteding kan voor enkele dagdelen per week worden ingezet.
Als mantelzorger bent u soms toe aan rust. Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of vriend over.
Bent u als mantelzorger overbelast? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de WMO huishoudelijke hulp. Het aantal uren is afhankelijk van de gezinssituatie. U betaalt een abonnementstarief van 19 euro per maand. Bel met Koo of kijk op de website van Koo. Een medewerker adviseert u over de mogelijkheden.

Farent - Huiskamers

Dagopvang voor ouderen, begeleid door vrijwilligers. Het doel van een huiskamer is om eenzaamheid bij ouderen te verminderen, hen een leuke dag buitenshuis te bieden en mantelzorgers te ontlasten.

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00

Zorgoppas

Zorgoppas koppelt ouders van zorgbehoevende kinderen aan een geschikte oppas. Een oppas die snapt hoe er met het kind moet worden omgegaan en de ouders echt ontzorgt.

Postadres
De Bloemendaal 10

E-mailadres
info@zorgoppas.nl

Telefoonnummer
085 208 34 50