Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Mijn huis op maat voor informatie over de mogelijkheden.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u misschien helpen.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag de afdeling Wmo van de gemeente om hulp. Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend advies van een vrijwillige coach van Farent. Kijk op de website voor meer informatie. U kunt Farent ook vragen naar een cursus valpreventie.

Zoekt u een vrijwilliger die kan helpen met klussen? Neem contact op Galant Vrijwilligerswerk of met het Klusteam Noord.

Farent

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.farent.nl

E-mailadres
info@farent.nl

Telefoonnummer
088 023 75 00

Farent - Klusteam Noord

Klusteam Noord is er voor inwoners uit Den Bosch Noord met een kleine klus- of tuinvraag. Wanneer een inwoner een klein netwerk en een krappe beurs heeft kan de vraag bij het Klusteam ter beoordeling neer worden gelegd. Indien zij de klus oppakken, wordt er een bescheiden uurvergoeding gevraagd.

Telefoonnummer
073 206 86 88

Farent - mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

E-mailadres
mantelzorg@farent.nl

Telefoonnummer
073 206 88 00

Galant vrijwilligersnetwerk

Galant ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente ’s-Hertogenbosch, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Galant helpt vrijwilligers, stichtingen en verenigingen met informatie, advies, scholing, bemiddeling en promotie.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.galant.nl

E-mailadres
info@galant.nl

Telefoonnummer
073 615 625 0

Gemeente 's-Hertogenbosch - Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en wil meedoen in de maatschappij. 

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

Mijn huis op maat


Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat? Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Wijkagenten 's-Hertogenbosch

Brandweer Nederland

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Maak het ze niet te makkelijk

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

WhatsApp Buurtpreventie (WABP)

Website
www.wabp.nl


Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten. De gemeente 's-Hertogenbosch noemt personenalarmering ook wel sociale alarmering. Kijk op de website van de gemeente hoe u bijzondere bijstand voor sociale alarmering aanvraagt.

U kunt personenalarmering aanvragen bij thuiszorgorganisaties. Bijvoorbeeld bij Vivent, BrabantZorg, IVT Thuiszorg, Buurtzorg of Thuiszorg Pantein. Kijk op Zorgkaart Nederland voor alle thuiszorgorganisaties bij u in de buurt.

Arons Zorg

Door ouderdom, ziekte of een beperking kan het zijn dat u behoefte heeft aan een helpende hand in huis. Om zo lang mogelijk uw zelfstandigheid thuis te blijven behouden, biedt Arons Zorg u ondersteuning in de huishoudelijke taken en/of verpleging en verzorging bij u thuis.

Ook kunt u terecht bij de Casemanager Dementie.

Bezoekadres
Hedikhuizerweg 7A
5222 BC s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 63 11 300

BrabantZorg - algemeen

Ouderenzorg op 35 locaties in Noordoost-Brabant. 

Bezoekadres
Gasstraat 20
5349 AA Oss

E-mailadres
info@brabantzorg.eu

Telefoonnummer
0412 62 26 78

Gemeente 's-Hertogenbosch - bijzondere bijstand

Telefoonnummer
073 615 51 55

Thuiszorg Pantein

Zorg aan huis persoonlijke verzorging, verpleging, terminale zorg, specialistische verpleging en thuisbegeleiding

Bezoekadres
D'n Office, Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

Telefoonnummer
0900 88 03

Vivent - algemeen

Vivent biedt zorg en ondersteuning bij mensen thuis en binnen wooncentra. 

Bezoekadres
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen

Website
www.vivent.nl

E-mailadres
info@vivent.nl

Telefoonnummer
088 1637000

Zorgkaart Nederland - thuiszorg


Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren en op de website van de politie vindt u informatie en tips.

Neem contact op met Buurtbemiddeling073, of ga bij ze langs op het spreekuur op een van de wijkpleinen.

Buurtbemiddeling073

Buurtbemiddeling 073 helpt bij het oplossen van burenruzies en zorgt dat de situatie niet uit de hand loopt.

Gevestigd in Centrum Nieuwehagen, kamer 3.07.

Bezoekadres
Gervenstraat 2
5211 PD s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 203 24 50

Koo-wijkpleinen 's-Hertogenbosch

Politie - burenruzie

Problemen met je buren