Inburgering

Kreeg u uw verblijfsvergunning op of na 1 januari 2022? Lees dan onderstaande informatie.

Om in te burgeren is het belangrijk dat u snel de taal leert. En gaat werken of een opleiding volgt. Dan kunt meedoen in Nederland. Dat is het doel van de inburgering.

U krijgt een brief van DUO als u moet inburgeren.

WeenerXL is onderdeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch en helpt u bij uw inburgering. U wordt uitgenodigd voor een gesprek om te praten over uw inburgering. Ga naar de website van Weener XL voor meer informatie.

U voldoet aan de inburgeringsplicht als u:

  1. het Participatieverklaringstraject (PVT) volgt. U leert wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld dat iedereen gelijk is. En dat u zelf mag kiezen wat u gelooft. Bij afronding zet u uw handtekening op de participatieverklaring.
  2. de Module arbeidsmarkt & Participatie (MAP) of de Leerroute volgt. Er zijn drie leerroutes: B1-route, Onderwijsroute en Zelfredzaamheidsroute. U leert meer over werken in Nederland en over werk zoeken. Bij de Leerroute moet u ok examens doen.

U moet binnen 3 jaar klaar zijn met deze onderdelen.

Bent u asielmigrant? Dan krijgt u ook:

  1. maatschappelijke begeleiding. U krijgt een maatschappelijk begeleider bij vluchtelingenwerk. De begeleider helpt u met het regelen van praktische zaken. Bijvoorbeeld verzekeringen, gezondheidszorg, scholen en opvang. U krijgt uitleg over de Nederlandse samenleving. U krijgt hulp met het vergroten van uw sociale netwerk.
  2. financiële hulp. De gemeente betaalt zes maanden lang een aantal vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering. En u krijgt uitleg over hoe u zelf uw financiële zaken regelt.

Gemeente 's-Hertogenbosch

Openingstijden: maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur.

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Brabant en Limburg. Onze professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst.

Bezoekadres
IJsselsingel 52 - 54
5215 CM s-Hertogenbosch

Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch

Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch

Website
www.weenerxl.nl

Telefoonnummer
073 615 51 55

DUO - inburgeren

Postadres
Postbus 764
9700 AT Groningen

Telefoonnummer
050 599 96 00


Bent u niet inburgeringsplichtig? Of wilt u naast uw inburgeringscursus werken aan uw Nederlands? Dan kan het Bossche taalnetwerk u helpen.

Bezoek een van de taalpunten van het Bossche Taalnetwerk voor informatie. De taalpunten vindt u:

  • in de bibliotheek
  • bij Weener XL
  • bij het Jeroen Bosch-ziekenhuis
  • bij het wijkplein Helftheuvel

Bent u al ingeburgerd? Volg dan een taalcursus bij Capabeltaal.

Of loop binnen bij een wijkplein.

Bossche Taalnetwerk

Dit netwerk bestaat uit 12 organisaties, zoals: het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Farent, Vluchtelingenwerk, Huis73, het Gilde, ABC leer mee, Capabel Taal, KW1C, UWV, Humanitas, Weener XL en de gemeente.

Contactpersoon: Laury Schellekens

Telefoonnummer
06 213 859 90

Capabeltaal

E-mailadres
info@capabeltaal.nl

Telefoonnummer
088 270 12 50

Koo-wijkpleinen 's-Hertogenbosch

Bibliotheek


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

Krijgt u een uitkering? Bespreek het dan met uw werkconsulent van Weener XL.

Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch

Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch

Website
www.weenerxl.nl

Telefoonnummer
073 615 51 55

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Bent u asielmigrant? Dan staat in uw Plan Inburgering & Participatie (PIP) welke leerroute u gaat volgen. En bij welke school u de leerroute gaat volgen. U wordt door uw consulent werk & inburgering aangemeld voor de leerroute. De gemeente betaalt de leerroute.

Bent u gezinsmigrant of andere migrant? Dan staat in uw Plan Inburgering & Participatie (PIP) welke leerroute en welke school geadviseerd worden. U moet uzelf aanmelden bij een school. De leerroute betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO.

Kies een school met het Blik op Werk-keurmerk. Deze scholen geven goed onderwijs. Wilt u ook een lening bij DUO aanvragen? Dan moet een school verplicht dit keurmerk hebben.

Blik op werk - taal en inburgeren

DUO - inburgeren betalen