Geld voor vrije tijd

Ook met een laag inkomen kunt u lid worden van de bibliotheek of meedoen aan culturele activiteiten. Misschien is dit voor u gratis. Of u krijgt korting. Vraag de gemeente wat mogelijk is.

U kunt ook individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden.

Misschien kun u van de gemeente bijzondere bijstand krijgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Gemeente 's-Hertogenbosch - bijzondere bijstand

Telefoonnummer
073 615 51 55

Gemeente 's-Hertogenbosch - individuele inkomenstoeslag

Telefoonnummer
073 615 51 55


Het is mogelijk om extra geld van de gemeente te krijgen voor uw kind. Bijvoorbeeld om uw kind te laten sporten. Maar ook voor een fiets of computer. Dit heet bijzondere bijstand.

Stichting Leergeld betaalt mee aan onderwijs, sport en cultuur. Kijk op de website voor de voorwaarden. Hier kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Lukt dat niet? Bel dan met Stichting Leergeld Den Bosch. Een medewerker helpt u met de aanvraag.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s Hertogenbosch-Vught bieft financiële hulp aan gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar waar te weinig geld is voor een sportclub of een creatieve cursus. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Personen die op een professionele manier zijn betrokken bij de opvoeding van het kind, zoals docent, hulpverlener of jongerewerker, kunnen de aanvraag doen.

Stichting Heppie en Y-Camps organiseren elk jaar kindervakantieweken. Dit doen ze speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen om financiële, sociale of medische redenen.

Kijk ook eens op Samen voor alle kinderen. Misschien krijgt u hulp om activiteiten voor uw kind te betalen.

Gemeente 's-Hertogenbosch - bijzondere bijstand

Telefoonnummer
073 615 51 55

Heppie

Vakantie en weekenden voor kinderen waar de dagelijkse situatie (even) niet optimaal is en voor de nodige spanningen zorgt. De kinderen gaan - mede daardoor - niet of nauwelijks op vakantie. De kinderen kunnen ontspannen en krijgen positieve aandacht. Tegelijkertijd wordt het (pleeg)gezin/de opvanglocatie even ontlast.

E-mailadres
info@heppie.nl

Telefoonnummer
085 0653442

Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch & Vught

Het jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen waarvan de ouders beschikken over te weinig (besteedbaar) inkomen om dit zelf te betalen. Het kind kan aan sport en/of cultuur doen en eventueel zwemlessen volgen.

Postadres
Herman Moerkerklaan 37

Telefoonnummer
06 15 64 27 32

Samen voor alle kinderen

Stichting Leergeld Den Bosch

Leergeld Den Bosch laat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen in de gemeente 's-Hertogenbosch meedoen aan activiteiten binnen en buiten school.

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Met uitzondering van de schoolvakanties.

Postadres
Kooikersweg 2 F

Telefoonnummer
073 614 94 72

Y Camps

Website
www.ycamps.nl

E-mailadres
info@camps.nl

Telefoonnummer
035 666 87 77


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

  • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
  • in contact komen met de juiste organisaties
  • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
  • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie vindt u op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Door en Voor, Stichting

Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘Door en Voor’ mensen. Ze bieden kansen aan mensen die psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen ervaren en opnieuw de eigen regie willen terugnemen.

In elk mens is kennis en ervaring aanwezig. Het vrijwilligerswerk bij Door & Voor is een middel om jezelf te ontwikkelen. Cursussen, workshops en individuele coaching ondersteunen u hierbij. Het vrijwilligerswerk is daarin de werk/leerplaats.

Coördinatoren: Ivonne Berkers en Anya van Paemel.

Bezoekadres
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

E-mailadres
info@doorenvoor.nl

Farent

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.farent.nl

E-mailadres
info@farent.nl

Telefoonnummer
088 023 75 00

MEE De Meent Groep - onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan alle inwoners van gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij is MEE gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een beperking. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring, kennen de mogelijkheden en wet- en regelgeving. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving. Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden.

Bezoekadres
Rietbeemdenborch 6
5241 LG Rosmalen

Telefoonnummer
088 465 35 55

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630