Dagbesteding

Ga naar een van de huiskamers van Farent of naar Groeiring Vinkel. Vraag seniorenorganisaties SAS, BAS, HEVO of KBO naar passende activiteiten. Misschien iets Fietsmaatjes iets voor u. Of neem contact op met het woonzorgcentrum bij u in de buurt.

Wilt u sporten? Kijk eens op de website van Sport voor gehandicapten.

Zoekt u dagbesteding voor ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking? Neem contact op met Koo. Zij helpen u verder.

Biechten Actieve Senioren (BAS), Stichting de

Uiteenlopend programma van activiteiten voor senioren. 

Bezoekadres
Vincent van Goghlaan 1
5246 GA s-Hertogenbosch

E-mailadres
info@basdebiechten.nl

Telefoonnummer
06 306 574 92

Farent - Huiskamers

Dagopvang voor ouderen, begeleid door vrijwilligers. Het doel van een huiskamer is om eenzaamheid bij ouderen te verminderen, hen een leuke dag buitenshuis te bieden en mantelzorgers te ontlasten.

Fietsmaatjes Den Bosch

Fietsmaatjes zorgt ervoor dat vrijwilligers en gasten aan elkaar worden gekoppeld zodat de gasten die niet meer zelfstandig durven of kunnen fietsen, kunnen genieten van een fietstocht (met trapondersteuning). Ze spreken onderling af wanneer ze samen op pad gaan.

Postadres
Creijenhoek 15

Telefoonnummer
06 33 03 38 90

Groeiring Vinkel

Beschermd wonen en steunpunt voor ouderen.

Bezoekadres
Zijlstraat 7
5382 KE Vinkel

Telefoonnummer
073 532 63 47

HEVO Rosmalen

De HEVO organiseert allerlei activiteiten waardoor senioren actief en betrokken blijven. Dat kan zijn door lezingen, excursies, reizen, evenementen door het jaar heen maar vooral door alle activiteiten die wekelijks in clubverband plaatsvinden. Daarnaast biedt de HEVO ondersteuning bij o.a. verlies en rouwbegeleiding, belastingaangifte, rijbewijskeuring en reanimatiecursussen. Ook zijn er ouderenadviseurs die u aan huis informeren over welzijn, zorg, wonen en het aanvragen van hulpmiddelen.
Voor openingstijden: zie agenda op de website.

Bezoekadres
Tulpstraat 4
5241 XV Rosmalen

E-mailadres
info@hevorosmalen.nl

Telefoonnummer
073 822 13 97

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een belangenvereniging van senioren van 50 jaar en ouder. Aantal leden 120.000, grootste vereniging in Brabant.

Kijk op de website voor meer informatie en op de website van Ons Magazine.

Bezoekadres
Albert Luthulilaan 10
5231 HV 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3240
5203 DE 's-Hertogenbosch

E-mailadres
info@kbo-brabant.nl

Telefoonnummer
073 64 44 066

Poort Richting Activering

Voorliggend aanbod voor geïndiceerde dagbesteding.
Samenwerking tussen WMO-WXl-RvA.

Traject voor mensen met een beperking die een zinvolle daginvulling willen, maar die dat niet zelfstandig kunnen regelen. Na een traject van maximaal 1 jaar is helder of iemand in staat is vrijwilligers werk, beschut werk of een betaalde baan te doen. Of dat geïndiceerde dagbesteding het meest passend is.

Pdf met meer informatie

Sport voor gehandicapten

Aanbod voor sporters met een beperking in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Bezoekadres
Molenhoeven 7 D
5472 PX Loosbroek

Telefoonnummer
06 10 64 16 57

Stichting Actieve Senioren (SAS)

SAS organiseert en begeleidt verschillende activiteiten voor actieve 55-plussers. Zowel in de diverse wijken van de stad als wijk-overstijgend. De activiteiten zijn op het gebied van Welzijn, vaak in wekelijkse bijeenkomsten van een dagdeel. Denk aan creatieve activiteiten, bewegen (sporten), leren (bv talen), computercursussen en excursies of uitstapjes.

Secretaris: Ton Verhaeg

E-mailadres
info@sasdenbosch.nl

Telefoonnummer
06 57 33 99 72


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

  • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
  • in contact komen met de juiste organisaties
  • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
  • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie vindt u op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Door en Voor, Stichting

Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘Door en Voor’ mensen. Ze bieden kansen aan mensen die psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen ervaren en opnieuw de eigen regie willen terugnemen.

In elk mens is kennis en ervaring aanwezig. Het vrijwilligerswerk bij Door & Voor is een middel om jezelf te ontwikkelen. Cursussen, workshops en individuele coaching ondersteunen u hierbij. Het vrijwilligerswerk is daarin de werk/leerplaats.

Coördinatoren: Ivonne Berkers en Anya van Paemel.

Bezoekadres
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

E-mailadres
info@doorenvoor.nl

Farent

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.farent.nl

E-mailadres
info@farent.nl

Telefoonnummer
088 023 75 00

MEE De Meent Groep - onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan alle inwoners van gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij is MEE gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een beperking. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring, kennen de mogelijkheden en wet- en regelgeving. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving. Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden.

Bezoekadres
Rietbeemdenborch 6
5241 LG Rosmalen

Telefoonnummer
088 465 35 55

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630


Vraag Weener XL om ondersteuning. Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. Zij kunnen helpen met:

  • Aanpassing van uw werkplek
  • Jobcoaching
  • Loonkostensubsidie
  • Beschut werk

De gemeente bepaalt welke ondersteuning u krijgt.

Krijgt u een uitkering van UWV? Ook UWV kan ondersteuning bieden. Vraag ernaar bij uw contactpersoon. Heeft u meer hulp nodig? Neem contact op met Koo.

Stichting Raket is een platform dat werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengt. Kijk op de website voor meer informatie.
In de MEE werkwinkel vindt u werk voor mensen met een beperking.

Bent u jonger dan 27 jaar? Misschien kunt u werken en leren combineren. Kijk voor meer informatie over leren en werken op de website van Actieplan Leerbanen.

Actieplan Leerbanen

Telefoonnummer
073 85 19 016

Poort Richting Activering

Voorliggend aanbod voor geïndiceerde dagbesteding.
Samenwerking tussen WMO-WXl-RvA.

Traject voor mensen met een beperking die een zinvolle daginvulling willen, maar die dat niet zelfstandig kunnen regelen. Na een traject van maximaal 1 jaar is helder of iemand in staat is vrijwilligers werk, beschut werk of een betaalde baan te doen. Of dat geïndiceerde dagbesteding het meest passend is.

Pdf met meer informatie

Stichting Raket

Steeds meer wilskrachtige talenten ervaren de lasten van een maatschappij waarin steeds hogere eisen gesteld worden om te kunnen participeren. Het label "beperking" weegt vaak zwaarder dan alles wat men wel kan. Daardoor krijgen deze mensen niet de kans om te laten zien wat ze kunnen en blijven veel talenten onopgemerkt. Stichting Raket is een platform waar werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking elkaar ontmoeten.

Website
www.raket.info

E-mailadres
hallo@raket.info

Telefoonnummer
06 22 26 00 28

Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch

Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch

Website
www.weenerxl.nl

Telefoonnummer
073 615 51 55

MEE werkwinkel