Scheiden

U moet samen met uw ex-partner een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over waar uw kind gaat wonen en hoe u samen de zorg en opvoeding regelt. Ook wordt in het ouderschapsplan een omgangsregeling vastgelegd. U en uw ex-partner moeten zich hieraan houden. En er staan afspraken in over hoe u elkaar informeert. Bijvoorbeeld over belangrijke zaken van uw kind. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Na de scheiding moet u samen de kosten voor de zorg en opvoeding betalen. Deze kosten heten alimentatie. Hoe hoog deze kosten zijn en wie aan wie betaalt, komt ook in het ouderschapsplan te staan. Lees meer over kinderalimentatie op de website van het Nibud.

Heeft u hulp nodig bij het maken van afspraken in het belang van de kinderen? Farent helpt u bij het samen maken van duurzame afspraken, als beide ouders dit willen.

Humanitas BOR helpt u bij de omgangsregeling als het nodig is.

Farent

Je kunt bij ons terecht met vragen over alles in je dagelijks leven. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Maar ook voor ondersteuning bij je buurtactiviteit of als je vrijwilligerswerk zoekt.

Bezoekadres
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch

Website
www.farent.nl

E-mailadres
info@farent.nl

Telefoonnummer
088 023 75 00

Humanitas - BOR (Begeleide Omgangsregeling)

Ondersteuning bij het opzetten of onderhouden van een omgangsregeling, voor gescheiden ouders en hun minderjarige kinderen.

Bezoekadres
Orthen 4
5231 XS s-Hertogenbosch

Nibud - kinderalimentatie

Rijksoverheid - ouderschapsplan


Op de website Rechtwijzer staat veel informatie over alles wat met scheiden te maken heeft. Zoals hoe het zit met uw woning en kinderen.

Betaalt uw ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet? Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) helpt u het geld toch te krijgen. Gaat het om kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een verzoek indienen bij het LBIO. Of het verzoek van de andere ouder ondertekenen.

U kunt ook gratis advies vragen aan het Juridisch Loket.

Heeft u weinig inkomen en dringend juridische hulp nodig? Neem contact op met Sociaal Verhaal.

Of maak een afspraak bij de Rechtswinkel 's-Hertogenbosch. U kunt ook langsgaan tijdens het spreekuur.

Juridisch Loket - 's-Hertogenbosch

Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen aan iedereen met een laag inkomen.

Inloopspreekuur: dinsdagochtend 9.00 - 11.00 uur in het gebouw van Weener XL

Afspraken: dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 80 20 (€ 0,10 per minuut).

Bezoekadres
Herpenseweide 1 (bij Weener XL)
Den Bosch

Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Rechtswinkel 's-Hertogenbosch

Gratis juridisch advies. Alleen op afspraak.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ s-Hertogenbosch

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

Postadres
Postbus 8901
3009 AX Rotterdam

Website
www.lbio.nl

Telefoonnummer
010 289 48 90

Rechtwijzer - uit elkaar

Sociaal Verhaal - rechtshulp door vrijwilligers

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9.00 uur - 17.00 uur


Vraag buren, vrienden of familie om hulp of zoek contact met andere mensen die alleen zijn. Ga naar uw predikant, pastoor of imam. Wilt u liever een gesprek met een maatschappelijk werker? Neem contact op met Koo.

Misschien past een zelfhulpgroep bij u. Kijk op Zelfhulp Den Bosch voor meer informatie. Sommige groepsbijeenkomsten zijn onder leiding van een maatschappelijk werker. Neem hiervoor contact op met het Regionaal Trainingscentrum.

Heeft u psychische klachten door het verlies? Neem contact op met MIND Korrelatie voor anonieme en professionele hulp. Op de website vindt u een overzicht van de instanties waar u terecht kunt voor hulp. Ook leest u hier ervaringsverhalen en informatie over psychische klachten.

Regionaal Trainingscentrum

Gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
's Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Telefoonnummer
088 36 86 890

Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio Den Bosch

Bij het Steunpunt Zelfhulp komen meer dan 40 zelfhulpgroepen bijeen. Een zelfhulpgroep wordt gevormd door kwetsbare individuen die een vergelijkbare problematiek delen (lotgenoten). Door deelname aan een zelfhulpgroep, komen deelnemers sterker in hun schoenen te staan. Dit gebeurt o.a. omdat zij van anderen leren hoe om te gaan met problemen, zij vinden een luisterend oor, deelnemers stimuleren elkaar. De problematieken zijn zeer divers; geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingszorg, sociale thema’s.

Deelname aan zelfhulpgroepen gebeurt op vrijwillige basis, is anoniem en gratis.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 623 72 63

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl


Op de website Jonge Helden staat informatie voor kinderen. Uw kind kan hier video's van andere kinderen bekijken of een vraag stellen.

Op de website Villa Pinedo krijgt uw kind hulp en advies. Met hun eigen online Buddy kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en praten over emoties.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon. U kunt ook een afspraak voor uw kind maken bij de huisarts.

Blijven opvoeden tijdens een scheiding en erna is belangrijk. Bij het Regionaal Trainingscentrum kunt u zich aanmelden voor een cursus Positief opvoeden voor gescheiden ouders.

Jongeren kunnen voor een luisterend oor terecht bij het spreekuur van Dropzone.

Wilt u allebei hulp van een maatschappelijk werker bij het maken van een ouderschapsplan? Bel Koo.

Uw kind kan meedoen aan KIES. Dit zijn groepsbijeenkomsten van kinderen of jongeren met gescheiden ouders. Vraag ernaar bij het Regionaal Trainingscentrum.


Op de websites van het Juridisch Loket en Wijzer in geldzaken staat veel informatie over geldzaken bij een scheiding. Juridisch Loket geeft ook gratis advies.

Heeft u samen een kind? Na de scheiding moet u samen met uw ex-partner de kosten voor de zorg en opvoeding blijven betalen. In een ouderschapsplan maakt u hier afspraken over. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u recht op alimentatie maar betaalt uw ex-partner niet? Vraag dan hulp aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Komt er er zelf niet uit? Neem contact op met de Sociaal Raadslieden of met het Juridisch Loket.

Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden geven sociaal juridisch advies. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen als je vragen hebt over uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op jouw inkomen of jouw rechten als huurder. De hulp van de Sociaal Raadslieden is vrijblijvend en gratis. Wat je aan ze vertelt, is vertrouwelijk.

Kom langs op afspraak
Soms kunnen de raadslieden een vraag telefonisch beantwoorden. Maar het kan ook gaan om iets dat meer tijd kost, zoals het invullen van een moeilijk formulier. Of als je een ingewikkeld probleem hebt. Dan hebben de raadslieden tijd nodig om iets uit te zoeken. Ze maken dan een afspraak. Dat kan bij:

  • Stadskantoor, Wolvenhoek 1
  • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1
  • Weener XL, Van Herpensweide 1

Bel voor een afspraak naar: (073) 615 90 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Loop binnen in de wijk
De Sociaal Raadslieden hebben ook spreekuur in de wijk. Hier kun je zonder afspraak binnenlopen:

  • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2: maandag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 90 90

Juridisch Loket - 's-Hertogenbosch

Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen aan iedereen met een laag inkomen.

Inloopspreekuur: dinsdagochtend 9.00 - 11.00 uur in het gebouw van Weener XL

Afspraken: dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 80 20 (€ 0,10 per minuut).

Bezoekadres
Herpenseweide 1 (bij Weener XL)
Den Bosch

Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Juridisch Loket - echtscheiding

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Bezoekadres
Kampenringweg 49
2803 PE Gouda

Postadres
Postbus 800
2800 AV Gouda

Website
www.lbio.nl

Telefoonnummer
0182 555555

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Wijzer in geldzaken