Overlijden en rouw

Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Op de website Over palliatieve zorg ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Bijvoorbeeld VPTZ.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg regio 's-Hertogenbosch

VPTZ biedt vrijwillige palliatieve en terminale zorg thuis en in zorginstellingen. De opgeleide vrijwilligers ondersteunen de zieke en naasten met de zorg tijdens de laatste levensfase. Dit kan overdag, 's avonds of een aantal nachten in de week. Doordat de vrijwilligers de zorg tijdelijk overnemen, kunnen de naasten even tot rust komen.

De hulp van VPTZ is geen vervanging van professionele zorg (bijvoorbeeld thuiszorg), maar een aanvulling hierop.

Bezoekadres
Repelweg 8
5261 SM Vught

Telefoonnummer
085 002 53 10

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Website
www.nvve.nl

Telefoonnummer
020 62 00 690

Over palliatieve zorg

Rijksoverheid - palliatieve zorg


Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Bent u 55 jaar of ouder? Farent heeft een bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars. Bel of mail voor een afspraak. Bent u jonger dan 65 jaar? Word lid van Collega's, vereniging voor weduwen en weduwnaars.

Misschien past een zelfhulpgroep bij u. Kijk op de website van het Steunpunt Zelfhulp voor meer informatie. Sommige groepsbijeenkomsten zijn onder leiding van een maatschappelijk werker. Neem hiervoor contact op met het Regionaal Trainingscentrum.

Stichting Horizon biedt lotgenotencontact aan mensen die iemand hebben verloren door zelfdoding.

Farent - Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Ondersteuning aan weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder waarvan de partner 3 tot 12 maanden geleden is overleden.

Telefoonnummer
088 023 75 00

Huisartsen

Regionaal Trainingscentrum

Gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
's Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Telefoonnummer
088 36 86 890

Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio Den Bosch

Bij het Steunpunt Zelfhulp komen meer dan 40 zelfhulpgroepen bijeen. Een zelfhulpgroep wordt gevormd door kwetsbare individuen die een vergelijkbare problematiek delen (lotgenoten). Door deelname aan een zelfhulpgroep, komen deelnemers sterker in hun schoenen te staan. Dit gebeurt o.a. omdat zij van anderen leren hoe om te gaan met problemen, zij vinden een luisterend oor, deelnemers stimuleren elkaar. De problematieken zijn zeer divers; geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingszorg, sociale thema’s.

Deelname aan zelfhulpgroepen gebeurt op vrijwillige basis, is anoniem en gratis.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 623 72 63

Stichting Horizon

Horizon is een lotgenotencontact dat bijeenkomsten en gespreksmiddagen organiseert voor nabestaanden van zelfdoding

Bezoekadres
Rijenseweg 16
4849 RE Dorst

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Regelhulp - rouwen en verdriet


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Misschien kunt u hulp krijgen van de gemeente. Kijk op de gemeentepagina's bijstand en bijzondere bijstand. Hier leest u wat de mogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Of bel met de gemeente voor een afspraak met de Sociaal Raadslieden. Kijk ook eens op de website Bereken uw recht Plus. Hier kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemeente.

Wilt u hulp met geld besparen? Bel de gemeente en vraag naar Eerste Hulp Bij Geldzaken. Wilt u meer inkomen? Ga naar Weener XL voor hulp bij het zoeken naar (ander) werk.

Berekenuwrechtplus.nl

Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op vergoeding van de gemeente.

Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)

EHBG is er voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch met vragen en zorgen over geld. Heb je moeite om rond te komen? Ben je bang om in de schulden te raken? Of heb je een andere vraag of zorg? Wacht niet langer en kom naar Eerste Hulp Bij Geldzaken.

Bij EHBG krijg je hulp en advies van medewerkers die veel weten over geldzaken. Dat is gratis en vrijblijvend. Samen zoeken we naar een oplossing. We zorgen er samen voor dat jij weer grip krijgt op jouw geldzaken en de toekomst positief en schulden(zorg)vrij tegemoet gaat. Ons loket is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Wij helpen je graag.

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

Gemeente 's-Hertogenbosch - aanvragen bijstand

Telefoonnummer
073 615 51 55

Gemeente 's-Hertogenbosch - bijzondere bijstand

Telefoonnummer
073 615 51 55

Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden geven sociaal juridisch advies. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen als je vragen hebt over uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op jouw inkomen of jouw rechten als huurder. De hulp van de Sociaal Raadslieden is vrijblijvend en gratis. Wat je aan ze vertelt, is vertrouwelijk.

Kom langs op afspraak
Soms kunnen de raadslieden een vraag telefonisch beantwoorden. Maar het kan ook gaan om iets dat meer tijd kost, zoals het invullen van een moeilijk formulier. Of als je een ingewikkeld probleem hebt. Dan hebben de raadslieden tijd nodig om iets uit te zoeken. Ze maken dan een afspraak. Dat kan bij:

  • Stadskantoor, Wolvenhoek 1
  • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1
  • Weener XL, Van Herpensweide 1

Bel voor een afspraak naar: (073) 615 90 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Loop binnen in de wijk
De Sociaal Raadslieden hebben ook spreekuur in de wijk. Hier kun je zonder afspraak binnenlopen:

  • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2: maandag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 90 90

Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch

Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch

Website
www.weenerxl.nl

Telefoonnummer
073 615 51 55

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - inkomen na overlijden partner

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw


Op de websites Voor Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar. Of kijk op de website van het Regionaal Trainingscentrum voor een rouwgroep voor kinderen.

Jongeren vinden een luisterend oor bij het spreekuur van Dropzone.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut.

Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.