Opvoeden en ontwikkeling

Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.

Voorbeelden van problemen in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind zijn problemen met zindelijkheid, moeilijk slapen, slecht gehoor of motorische achterstand. Deze problemen zijn soms voor u nog niet of nauwelijks merkbaar. Dan is het fijn als er jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau met u meekijkt. Uiteraard kunt u allerlei zaken bespreken. Heeft u een vraag over slapen, taalontwikkeling, vaccinaties, opvoeding of zindelijkheid van uw kind? Maak zelf een afspraak maken met een consultatiebureau bij u in de buurt. Ook met vragen over gezond eten en opvoeden kunt u bij het consultatiebureau terecht.

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch


Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen.

Problemen in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind zijn bijvoorbeelld problemen met zindelijkheid, moeilijk slapen, slecht gehoor of motorische achterstand. Deze problemen zijn soms voor u nog niet of nauwelijks merkbaar. Dan is het fijn als er jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau met u meekijkt. Uiteraard kunt u allerlei zaken bespreken. Heeft u een vraag over slapen, taalontwikkeling, vaccinaties, opvoeding of zindelijkheid van uw kind? Maak zelf een afspraak met een consultatiebureau bij u in de buurt. Ook met vragen over gezond eten en opvoeden bent u hey consultatiebureau ons aan het goede adres

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch


Ga naar een bijeenkomst of cursus over opvoeden.

Bijvoorbeeld de cursus Positief opvoeden van het Regionaal Trainingscentrum.

Home-start biedt ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Misschien kan een vrijwilliger van Humanitas Wel Thuis u helpen. Kijk op de website voor meer informatie en aanmelden.

Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo.

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch

GGD Hart voor Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Dit doet de GGD door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u!

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
5216 PD 's- Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Website
www.ggdhvb.nl

E-mailadres
contact@ggdhvb.nl

Telefoonnummer
088 368 7000

Humanitas - Home Start

Home Start van Humanitas geeft gezinnen in lastige tijden een steuntje in de rug. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, nuttige tips en wijst op voorzieningen en regelingen.

Bezoekadres
Orthen 2-4
5231 XS 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
06 83 23 23 35

Humanitas - Wel Thuis

Als je als gezin begeleid wordt door een Gecertificeerde instelling of Sociaal Wijkteam, kun je een beroep doen op Humanitas Wel Thuis. Een vrijwilliger biedt je een luisterend oor en helpt je met alledaagse zaken, zoals de opvoeding of contacten met instanties. Onze vrijwilligers zijn onafhankelijk en richten zich op het welzijn van jouw gezin.

Bezoekadres
Orthen 4
5231 XS s-Hertogenbosch

Regionaal Trainingscentrum

Gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
's Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Telefoonnummer
088 36 86 890


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Bespreek de zorgen met de jeugdverpleegkundige van de GGD of de schoolmaatschappelijk werker van de school. U krijgt daar informatie en advies of een verwijzing naar passende hulp.

Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo. Zij weten waar u hulp kunt krijgen.

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch

GGD Hart voor Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Dit doet de GGD door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u!

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
5216 PD 's- Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Website
www.ggdhvb.nl

E-mailadres
contact@ggdhvb.nl

Telefoonnummer
088 368 7000


Overgewicht kan kinderen belemmeren om gezond op te groeien. Ze kunnen moeite hebben met bewegen en last hebben van onzekerheid en pesten. Weer op een gezond gewicht komen kan moeilijk zijn.
Op het consultatiebureau van de GGD kijkt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts samen met u naar de mogelijkheden die bij uw gezin passen om een gezond gewicht te krijgen.

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch

GGD Hart voor Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Dit doet de GGD door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u!

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
5216 PD 's- Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Website
www.ggdhvb.nl

E-mailadres
contact@ggdhvb.nl

Telefoonnummer
088 368 7000


Elk kind is wel eens ziek. U meldt uw kind dan ziek op school. Als u uw kind regelmatig ziek meldt, kan de school aan de jeugdarts van de GGD vragen om mee te kijken. De jeugdarts kijkt of er een oorzaak is van het ziek zijn en denkt mee over een oplossing. Samen met u en school probeert de jeugdarts te voorkomen dat uw kind uitvalt of achterloopt met school.

Consultatiebureaus 's-Hertogenbosch

GGD Hart voor Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Dit doet de GGD door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u!

Bezoekadres
Pettelaarpark 10
5216 PD 's- Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Website
www.ggdhvb.nl

E-mailadres
contact@ggdhvb.nl

Telefoonnummer
088 368 7000


Van een nare gebeurtenis kan een kind nog lang last hebben. Dit heet een trauma. Uw kind kan last hebben van nachtmerries, angst, piekeren en slecht slapen.

De huisarts kan helpen. Hij of zij kan uw kind doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een kinderpsycholoog bijvoorbeeld.

Huisartsen


Neem contact op met Novadic-Kentron voor gratis advies en informatie.

Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag of telefonisch advies krijgen.

Informatie, uitleg en advies over alcohol en opvoeding vindt u op de websites Alcoholinfo.nl en Praten met uw kind.

Heeft u meer hulp nodig? Ga naar uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen naar verdere hulp.

Er zijn ook zelfhulpgroepen met lotgenoten. Kijk op de website van het Steunpunt Zelfhulp voor meer informatie.

Huisartsen

Novadic-Kentron - hulp voor jongeren (Nieuwe Kansen Jeugd)

Novadic-Kentron heeft een speciaal aanbod voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar bij wie het gebruik van genotmiddelen of gamen uit de hand loopt. Novadic-Kentron biedt preventie, poliklinische, klinische en online hulp.

Telefoonnummer
073 689 90 90 (keuze 2)

Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio Den Bosch

Bij het Steunpunt Zelfhulp komen meer dan 40 zelfhulpgroepen bijeen. Een zelfhulpgroep wordt gevormd door kwetsbare individuen die een vergelijkbare problematiek delen (lotgenoten). Door deelname aan een zelfhulpgroep, komen deelnemers sterker in hun schoenen te staan. Dit gebeurt o.a. omdat zij van anderen leren hoe om te gaan met problemen, zij vinden een luisterend oor, deelnemers stimuleren elkaar. De problematieken zijn zeer divers; geestelijke en lichamelijke gezondheid, verslavingszorg, sociale thema’s.

Deelname aan zelfhulpgroepen gebeurt op vrijwillige basis, is anoniem en gratis.

Bezoekadres
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 623 72 63

Alcoholinfo.nl - tips voor ouders

Help! Mijn dierbare is verslaafd

Praten met uw kind

Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.


Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin.

Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo.

Huisartsen