Overzicht gecontracteerde aanbieders

De Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) regelt de inkoop van specialistische jeugdhulp, Wmo Hulp in Natura (HIN) en Wmo Beschermd Wonen. Daarnaast verzorgen ze het contractbeheer en accountmanagement voor de ingekochte hulp. Dat doen zij namens samenwerkende gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, Meierij en Bommelerwaard.