Grote waardering voor Koo

Sinds 2019 kunnen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch terecht bij Koo met vragen en problemen in hun persoonlijke leven. Koo biedt een luisterend oor en persoonlijk contact. Dat wordt hoog gewaardeerd. Steeds meer inwoners weten Koo te vinden. In 2019 belden nog zo’n 1.200 inwoners maandelijks met Koo; nu zijn er maandelijks 2.100 telefoontjes. Dat blijkt uit recent onderzoek.

De helft van de hulpvragen wordt door de consulenten direct aan de telefoon afgehandeld met informatie en advies. In de andere gevallen verwijzen de medewerkers  door naar de gemeente, het buurtteam of een andere organisatie die ondersteuning geeft. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over hoe ze zijn geholpen. Mensen die bellen met Koo geven gemiddeld een rapportcijfer 8 en bezoekers van de Wijkpleinen zelfs een 9,3.

Vrijwilligers

Wethouder Pieter Paul Slikker is trots op de waardering voor de vrijwilligers van de wijkpleinen: “Zij doen geweldig werk en zitten altijd klaar om inwoners te helpen. Bijvoorbeeld met het invullen van formulieren of om samen met de inwoner contact op te nemen met instanties. Wij kunnen niet zonder de hartverwarmende inzet van deze mensen.”

Bekendheid

De bekendheid van Koo is toegenomen van 14% naar 20%. De bekendheid van de wijkpleinen is mede door de beperkte openingstijden in coronaperiode gedaald naar 16%. We voeren een campagne om te zorgen dat meer mensen Koo en de wijkpleinen kennen. We hebben daarbij extra aandacht voor jongeren, laaggeletterden en anderstaligen. Zodat mensen die hulp en advies nodig hebben, ons weten te vinden.

Koo

Koo geeft informatie en advies over zorg en hulp, jeugd en gezin, opleiding en werk, geld en administratie, wonen en vervoer of meedoen en meehelpen. Inwoners kunnen Koo bereiken op een manier die zij zelf prettig vinden. Dat kan telefonisch door te bellen naar 0732068888 te zoeken op  www.kijkopkoo.nl of door langs te gaan bij een van de negen wijkpleinen. Als het nodig is, verwijzen medewerkers van Koo door naar de gemeente, het buurtteam of een andere organisatie die ondersteuning geeft.

Koo is een samenwerkingsverband tussen Farent, MEE, GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Lees het onderzoek:

Monitor 2022